Naar inhoud

Beleidsplannen

In de woonbeleidsplannen wordt het lokaal woonbeleid van de gemeente voor het jaar 2014-2019 uitgestippeld.

In eerste instantie wordt een beeld geschetst van het wettelijk kader waarin het lokale woonbeleid zich momenteel bevindt en welke de basis is voor de uitwerking en opmaak van het woonbeleidsplan.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de geplande werkwijze en de op stapel staande opeenvolgende processen die dit plan mogelijk moeten maken.

Dit alles resulteert in een door het lokale beleid gedragen visie die in het beleidsplan terug te vinden is .Deze visie baseert zich uiteraard op een geactualiseerde omgevingsanalyse van de gemeente.

Uit de besluiten van deze analyse worden er vervolgens strategische doelstellingen op maat van de gemeente vooropgesteld, die vervolgens zullen omgezet worden in operationele doelstellingen en acties.

Trefwoorden

Praktisch

dienst woonbeleid

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


tel. 016 63 95 64

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen