Naar inhoud

Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Verschillende overheden geven premies als je gaat bouwen of verbouwen. Hier vind je een korte samenvatting van de mogelijke premies. Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op onze wooninfopunten.

Federale Overheid

Voor nieuwbouwwoningen

Je kan voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

Die vermindering wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw.

Vlaamse Overheid

Vlaamse renovatiepremie en de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie

Je gaat je oudere woning verbeteren, renoveren of aanpassen?

Dan kan je hiervoor een verbeterings/aanpassingspremie of een renovatiepremie aanvragen.
Deze premies zijn wel gebonden aan een aantal voorwaarden:

Voorwaarden renovatiepremie:

- Eigendom : het moet je enige woning zijn
- Inkomen : je inkomen moet onder een bepaalde grens liggen ( voor 2018 : het gezamelijk belastbaar inkomen moet liggen onder de 42.890 euro
voor alleenstaanden zonder persoon ten laste, 61.270 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.440 euro per bijkomende persoon
ten laste en 61.270 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste).
Voor aanvragen in 2018 geldt dus het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2016.
- Ouderdom van de woning : de woning moet minstens 30 jaar oud zijn
- Bedrag en aard van de werken : factuur moet minstens 2500 euro bedragen en er zijn 4 categorieën van werken die in aanmerking komen
(structuur van de woning, nieuwe ramen, dakwerken en technische installaties)

Voorwaarden Verbeteringspremie:

- Inkomen :Het gezamelijk belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 30.640 euro(+ 1.600 euro extra per persoon ten laste).
Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar voor het aanvraagjaar ( dus voor 2018 is dat het inkomen van 2015)
- Ouderdom woning: de woning moet minstens 25 jaar oud zijn.
- Bedrag factuur : De premie wordt berekend aan de hand van facturen van de uitgevoerde werken. Die facturen mogen niet ouder zijn dan een jaar.
Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. Voor die werken moet je facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag
(incl. btw). Voorbeeld: voor dakwerken bedraagt de premie 1.250 euro. Hiervoor moet je dus facturen voor minstens 2.500 euro voorleggen.

Voorwaarden Aanpassingspremie

- Leeftijd: jijzelf of iemand van je gezin moet 65 jaar of ouder zijn. Of de oudere bewoner voor wie je de woning toegankelijk maakt is ouder dan 65 jaar.
- Inkomen: Het een inkomen moet onder de 30.640 euro (+ 1600 euro per persoon ten laste).Er wordt gekeken naar het gezamelijk belastbaar inkomen van 2015.
- Bedrag : per onderdeel kan je 50% van de som van de goedgekeurde facturen krijgen. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro,
ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be


Provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant heeft ook een heel aantal ondersteunde maatregelen uitgewerkt wanneer je je woning gaat renoveren, bouwen, verbouwen of aanpassen.

De volgende mogelijkheden en subsidies bieden zij aan:


- Premie superisolerende beglazing
- Bijkomende lening voor als je een woning gaat bouwen, verbouwen of kopen
- Aanpassingspremie woningen voor ouderen en personen met een handicap
- Energiebesparende maatregelen (dakisolatie) bij maatschappelijk kwetsbare groepen


Om van deze voordelen en diensten te kunnen genieten, moet je in de meeste gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen o.a. met betrekking tot je inkomsten,
het kadastraal inkomen van de woning, leeftijd, aard van de werken enzovoort.

Meer info: www.vlaams-brabant.be

Premies netbeheerder Infrax

De distributienetbeheerder Infrax geeft voor een aantal energiebesparende maatregelen interessante subsidies bijvoorbeeld

dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler en nog vele andere. De meeste premies van Infrax zijn voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk vóór 1 januari 2006.
De volledige lijst vind je op de website van Infrax of kan je bekomen via het wooninfopunt.
Voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot 2016 (aangesloten ná 1 januari 2006) is er een subsidie mogelijk naargelang de behaalde
energieprestatiestaat van uw woning (E-peil).

Meer info: www.infrax.be

Gemeente 

De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge geven ook subsidies voor (energiezuinige) verbouwingen

of soms ook voor nieuwbouw. Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk welke premies zij uitschrijven. Hierdoor zijn de voordelen
heel verschillend van gemeente tot gemeente. De meeste recentste versies vind je terug op de websites van de 5 gemeenten.


Je wilt graag weten of je voor deze premie(s) in aanmerking komt?

Kom gerust langs op één van onze wooninfopunten of neem contact op met ons.

Volgende documenten zijn nuttig om mee te brengen bij je bezoek aan ons wooninfopunt:

1. Het aanslagbiljet van de personenbelastingen met je inkomsten van twee en drie jaar vóór de datum van je aanvraag.
2. Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van je woning en eventuele andere onroerende goederen (grondlasten);
3. Als je offertes of facturen hebt, mag je die ook meebrengen.
4. Je laatste eindafrekening van elektriciteit en/of gas.


Aan de hand van deze documenten kunnen wij je een beter antwoord geven op je woonvragen.


Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten

Relevante links