Naar inhoud

Bouwvergunningen

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die je de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als je plannen hebt om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat je daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt. De gemeente waarin je eigendom zich bevindt is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de vergunning.


Wanneer heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig?

 

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een 'constructie' een stedenbouwkundige vergunning (vroeger 'bouwvergunning') vereist is. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat je ook een vergunning nodig hebt om:


- een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen

- af te breken

- te herbouwen

- te verbouwen


Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat je de werken meldt bij je gemeente.


In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

- stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen

- ruimtelijke uitvoeringsplannen

- bijzondere plannen van aanleg

- voorschriften van verkavelingsvergunningen

- regelgeving over monumenten en landschappen


Op de website ruimtelijke ordening.be

vind je of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.

 

In 2013 zal je je bouwaanvraag digitaal kunnen aanvragen.

Meer info op de website van Vlaanderen.

 

Meldingsplicht

 

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over

- het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij

- interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.

- oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel

- zorgwonen


Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij uw gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.


De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacy bepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

 

Vrijstelling

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

Niet overal geldig

 

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Architect nodig?

 

Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor u het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


tel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten

Relevante links