Naar inhoud

Energiepremies

Energiepremies

Verschillende overheden geven je premies als je je woning energiezuiniger (ver)bouwt. In deze rubriek vind je een korte samenvatting van de mogelijke energiepremies.

Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op onze wooninfopunten.


Vlaanderen


1) Met de Vlaamse renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

- De woning moet 30 jaar oud zijn

- Het moet je enige woning zijn en je moet eigenaar en bewoner zijn

- Je inkomsten moeten onder een bepaalde grens liggen: 42.890 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste; 61.270 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.440 euro per bijkomende persoon ten laste; 61.270 euro als u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste.


Hierbij geldt het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum, dus als je de aanvraag in 2018 doet geldt het inkomen van 2016.

De werken die in aanmerking komen zijn gegroepeerd in vier categorieën:


- categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
- categorie 2: het dak 
- categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 juli 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit;
- categorie 4: de technische installaties - werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet wc en de centrale verwarming.


Deze premie is aan te vragen na de voltooiing van de werken en op vertoon van een factuur. 


De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen.

2) De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.
Ook aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

- De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn. De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest en moet minstens 25 jaar oud zijn.
- Je inkomsten moeten voor aanvragen in 2018 onder een bepaalde grens liggen : het totale gezamenlijk belastbaar inkomen van jezelf en de persoon met wie je samenwoont of gehuwd bent, mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 30.640 euro. Per persoon ten laste mag je hier 1.600 euro bijtellen.
Als je een aanvraag wil doen voor de renovatiepremie of de verbeteringspremie moet je het aanvraagformulier invullen, een kopie van je facturen en een kopie van je aanslagbiljet toevoegen. Je stuurt alles op naar Wonen Vlaanderen. Op het wooninfopunt helpen we je graag met het invullen en aanvragen van deze premies.

Provincie Vlaams-Brabant

 

De provincie Vlaams-Brabant heeft ook een heel aantal ondersteunde maatregelen uitgewerkt wanneer je je woning gaat renoveren, bouwen, verbouwen of aanpassen.

De volgende mogelijkheden en subsidies bieden zij aan:

- Premie superisolerende beglazing, deze krijg je automatisch wanneer je een premieaanvraag doet bij de netbeheerder Infrax.

- Energiebesparende maatregelen (dakisolatie) voor maatschappelijk kwetsbare groepen


Om van deze voordelen en diensten te kunnen genieten, moet je in de meeste gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen o.a. met betrekking tot je inkomsten, het kadastraal inkomen van de woning, leeftijd, aard van de werken enzovoort.


Premies netbeheerder Infrax

 

De distributienetbeheerder Infrax geeft voor een aantal energiebesparende maatregelen.

Voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk vóór 1 januari 2006:

- dak-of zoldervloerisolatie

- hoogrendementsbeglazing

- zonneboiler

- na-isolatie van buiten, binnen- of spouwmuren

- vloer- of kelderisolatie

- warmtepomp

- individuele condensatieketel voor beschermde klanten  (op aardgas, stookolie of propaan)

Voor nieuwbouwwoningen, aangesloten ná 1 januari 2006, is er een subsidie mogelijk naargelang de behaalde energieprestatiestaat van uw woning (E-peil).


Een volledige lijst kan je vinden op de website van Infrax of bekomen via ons wooninfopunt.


Gemeente


De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge geven ook subsidies voor (energiezuinige) verbouwingen of soms ook voor nieuwbouw. Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk welke premies zij uitschrijven. Hierdoor zijn de voordelen heel verschillend van gemeente tot gemeente. De meest recente versie vind je terug op de website van je gemeente.

 

Je wilt graag weten of je voor deze premie(s) in aanmerking komt?

 

Kom gerust langs op één van onze wooninfopunten of neem contact op met ons.


Volgende documenten zijn nuttig om mee te brengen bij je bezoek aan ons wooninfopunt:


1. Het aanslagbiljet van de personenbelastingen met je inkomsten van twee en drie jaar vóór de datum van je aanvraag.


2. Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van je woning en eventuele andere onroerende goederen (grondlasten); dit aanslagbiljet mag van hetzelfde of het
    voorgaande jaar voorafgaand aan je aanvraag zijn.


3. Als je offertes of facturen hebt, mag je die ook meebrengen.


4. Je laatste eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas


Aan de hand van deze documenten kunnen wij je een beter antwoord geven op je woonvragen.

 


Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


tel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten

Relevante links