Naar inhoud

Energiepremies

Energiepremies

Verschillende overheden geven je premies als je je woning energiezuiniger (ver)bouwt.
In deze rubriek vind je een korte samenvatting van de mogelijke energiepremies.
Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op onze wooninfopunten.

Vlaanderen

1) Vlaamse Renovatiepremie :
Met deze premie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning willen renoveren.
Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:
- De woning moet 30 jaar oud zijn
- Het moet je enige woning zijn en je moet eigenaar en bewoner zijn
- Je inkomsten moeten onder een bepaalde grens liggen: 42.890 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste; 61.270 euro als alleenstaande met een persoon ten laste,
te verhogen met 3.440 euro per bijkomende persoon ten laste; 61.270 euro als u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, te verhogen met 3.440 euro per persoon
ten laste.Hierbij geldt het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum, dus als je de aanvraag in 2018 doet geldt het inkomen van 2016.

De werken die in aanmerking komen zijn gegroepeerd in vier categorieën:

- categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
- categorie 2: het dak;
- categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren. Deze moetena aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit voldoen;
- categorie 4: de technische installaties - werken aan elektriciteit, de sanitaire installatie in badkamer en wc en de centrale verwarming.

Je kan de premie aanvragen na de voltooiing van de werken en op vertoon van de factuur. Je mag de werken ook zelf uitvoeren, laat dan een factuur maken van de materialen.
De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van het factuurbedrag.

2) Vlaamse verbeteringspremie
Deze premie is bedoelt voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden of om overbewoning te verhelpen.
Ook hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

- De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn. De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest en moet minstens 25 jaar oud zijn.
- Je inkomsten moeten voor aanvragen in 2018 onder een bepaalde grens liggen : het gezamenlijk belastbaar inkomen van jezelf en de persoon met wie je samenwoont of
gehuwd bent, niet meer bedragen dan 30.640 euro. P.p ten laste mag je hier 1.600 euro bijtellen.Er wordt in 2018 gekeken naar het inkomen van 2015.

Als je een aanvraag wil doen voor de renovatiepremie of de verbeteringspremie moet je het aanvraagformulier invullen, een kopie van je facturen en een kopie van je
aanslagbiljet toevoegen. Je stuurt alles op naar Wonen Vlaanderen. Op het wooninfopunt helpen we je graag met het invullen en aanvragen van deze premies.


Provincie Vlaams-Brabant
De provincie Vlaams-Brabant heeft ook een heel aantal ondersteunde maatregelen uitgewerkt wanneer je je woning gaat renoveren, bouwen, verbouwen of aanpassen.

De volgende mogelijkheden en subsidies bieden zij aan:

- Premie superisolerende beglazing (nieuwe ramen), deze krijg je automatisch wanneer je een premieaanvraag doet bij de netbeheerder Infrax.
- Energiebesparende maatregelen (dakisolatie) voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zij krijgen een extra tegemoetkoming wanneer ze hun dak isoleren.

Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet je in de meeste gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen o.a. met betrekking tot je inkomsten, het kadastraal inkomen
van de woning, leeftijd, aard van de werken enzovoort. Informeer je hierover op het wooninfopunt.


Netbeheerder Infrax
 De distributienetbeheerder Infrax geeft voor een aantal energiebesparende maatregelen een premie.
( Deze premies kunnen enkel voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk vóór 1 januari 2006)

- dak-of zoldervloerisolatie
- hoogrendementsbeglazing
- zonneboiler
- na-isolatie van buiten, binnen- of spouwmuren
- vloer- of kelderisolatie
- warmtepomp
- individuele condensatieketel voor beschermde klanten  (op aardgas, stookolie of propaan)

Voor nieuwbouwwoningen, aangesloten ná 1 januari 2006, is er een subsidie mogelijk naargelang het behaalde energieprestatiepeil van je woning (E-peil).
Een volledige lijst kan je vinden op de website van Infrax of bekomen via ons wooninfopunt.


Gemeente

De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge geven ook subsidies voor (energiezuinige) verbouwingen of soms ook voor nieuwbouw.
Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk welke premies zij uitschrijven. Hierdoor zijn de voordelen heel verschillend van gemeente tot gemeente.
De meest recente versie vind je terug op de website van je gemeente.
 
Je wilt graag weten of je voor deze premie(s) in aanmerking komt?
Kom gerust langs op één van onze wooninfopunten of neem contact op met ons.
Volgende documenten zijn nuttig om mee te brengen bij je bezoek aan ons wooninfopunt:

1. Het aanslagbiljet van de personenbelastingen met je inkomsten van twee en drie jaar vóór de datum van je aanvraag.
2. Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van je woning en eventuele andere onroerende goederen (grondlasten).
3. Als je offertes of facturen hebt, mag je die ook meebrengen.
4. Je laatste eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas

Aan de hand van deze documenten kunnen wij je een beter antwoord geven op je woonvragen.

 

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten

Relevante links