Naar inhoud

Huren en verhuren

Huren

Vlaamse Tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalig installatiepremie.

De tegemoetkoming in de huurprijs is altijd gekoppeld aan een verhuizing. Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen.

Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning.

Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je wil graag weten of je voor deze premie(s) in aanmerking komt?

Kom gerust langs op één van onze wooninfopunten of neem contact op met ons.

Volgende documenten zijn nuttig om mee te brengen bij uw bezoek aan ons wooninfopunt:

1. Het aanslagbiljet van de personenbelastingen met je inkomsten van drie jaar vóór de datum van jouw aanvraag.

2. Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van je woning en eventuele andere onroerende goederen (grondlasten); dit aanslagbiljet mag van hetzelfde of het voorgaande jaar voorafgaand aan jouw aanvraag zijn.

3. Als je offertes of facturen hebt, mag je die ook meebrengen.

Aan de hand van deze documenten kunnen wij je een beter antwoord geven op jouw woonvragen.


Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Wanneer je in aanmerking komt voor een huurpremie krijg je automatisch een invulformulier toegestuurd waarmee je de huurpremie kan aanvragen.

Om een huurpremie te kunnen krijgen, moet je onder andere ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij (DSHM), een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar je woont.

Wonen-Vlaanderen is sinds begin juni 2012 begonnen met het versturen van de invulformulieren naar die kandidaat-huurders die bijna 5 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning en die voldoen aan de inkomensvoorwaarde.

Meer info

 www.wonenvlaanderen.be

Verhuren

Jouw woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor


Wat doet een SVK?
Een SVK huurt kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders. Betaalbaar in die zin dat de huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt.
Naast huisvesting wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding. Dit houdt in dat je bijgestaan wordt in het naleven van je rechten en getraind wordt in het naleven van je plichten die voortvloeien uit het huurcontract.
In de praktijk betekent dit dat het SVK twee contracten opmaakt per woning: een hoofdhuurcontract met de eigenaar en een onderhuurcontract met de kandidaat-huurder.

Als eigenaar ben je dus zeker van:

· een stipte maandelijkse betaling van de huur, zelfs als de woning leegstaat

· een degelijk verzekerde woning tegen brand en andere schade

· een gedetailleerde plaatsbeschrijving

· een woning in de oorspronkelijke staat op het einde van de huurovereenkomst

Kortom je bent zeker van een goed beheer van je woning, in een open en correcte relatie met het SVK.

Belangrijk
Als je als eigenaar verhuurt via een SVK kan je voor noodzakelijke verbeteringswerken aan de woning ook een beroep doen op de Renovatie- of Verbeteringspremies van de Vlaamse Overheid mits je voldoet aan o.a. inkomensgebonden voorwaarden. Een woning verhuren aan een SVK heeft dus niets dan voordelen!


Meer info

Het SVK Hageland vzw heeft als werkingsgebied de gemeenten Bekkevoort, Holsbeek, Glabbeek, Lubbeek en Tielt-Winge.

SVK Hageland vzw
Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge
tel. 016 67 04 70
e-mail : inge.troch@svkhagelandvzw.be

Openingstijden

Maandag : 9.00u - 12.00u - Op afspraak : 14.00u - 16.00u

Dinsdag: 9.00u - 12.00u - Op afspraak : 14.00u - 16.00u
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 9.00u - 12.00u - Op afspraak : 14.00 - 16.00u

Vrijdag : 9.00u - 12.00u 


Voor de gemeente Kortenaken verwijzen wij je graag naar volgend sociaal verhuurkantoor:

SVK WoonregT 

Sociaal Huis

Kabbeekvest 110 bus 3

3300 Tienen

Tel : 016 82 34 33

info@svkwoonregt.be

Openingstijden:

Maandag : 9.00u - 12.00u

Dinsdag: 9.00u - 12.00u
Woensdag: 9.00u - 12.00u
Donderdag: 9.00u - 12.00u

Vrijdag : 9.00u - 12.00u


De Woonwinkel

Sociaal Huis

Kabbeekvest 110 bus 3 - 3300 Tienen

tel 016 82 34 33

info@woonwinkel-tienen.be

Openingstijden

Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

In de namiddag enkel volgens afspraak

Telefonisch bereikbaar: maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur


Trefwoorden

Praktisch

secretariaat

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


Locatie op stratenplan
tel. 016 63 95 65
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen