Naar inhoud

Huren en verhuren

Huren

Zitdag Huurdersbond:
Je kan als huurder iedere eerste woensdag van de maand terecht op het gemeentehuis van Tielt-Winge met al je vragen rond huren.
Er komt dan een expert van de huurdersbond langs om je te helpen. Deze dienstverlening is gratis.
Je kan een afspraak maken met Hartje Hageland via 016 63 65 65 of info@hartjehageland.be

Vlaamse Tegemoetkoming in de huurprijs
De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalig installatiepremie.
De tegemoetkoming in de huurprijs is altijd gekoppeld aan een verhuizing. Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen.
Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning.
Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs.

Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning
Een huurpremie kan je krijgen terwijl je wacht op een sociale huurwoning. Wanneer je in aanmerking komt voor een huurpremie krijg je automatisch een invulformulier
toegestuurd waarmee je de huurpremie kan aanvragen. Om een huurpremie te kunnen krijgen, moet je onder andere ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij
die werkzaam is in de gemeente waar je woont. Voor de huurpremie gelden nog een aantal voorwaarden inzake inkomen, de huurprijs en de kwaliteit van de woning.

Tussenkomst huurwaarborg
In bepaalde gevallen kan het OCMW ook tussenkomen bij de betaling van de waarborg die u als huurder moet betalen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen,
de huurprijs, eventuele schuldenlast etc. Hiervoor gelden geen vaste criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.
Je neemt dus best contact op met het OCMW in jouw gemeente.

Lagere huurprijs door vermindering van de onroerende voorheffing
Huurders die twee of meer kinderen met recht op kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin hebben, kunnen aanspraak maken op een
vermindering van de onroerende voorheffing.
Is dit het geval, haal dan het meldingsformulier voor huurders van de website van de Vlaamse belastingdienst. De eigenaar zal dan een vermindering krijgen op zijn
nroerende voorheffing, die hij moet aftrekken van je huurlast. Indien je een sociale woning huurt, dan krijg je de vermindering automatisch via de maatschappij die jouw
de woning verhuurt, en hoef je de mindering dus niet zelf aan te vragen.
Meer info : www.wonenvlaanderen.be

Verhuren
Jouw woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor. Heb je een woning die je wil te huur aanbieden?
Denk er dan aan om deze te verhuren aan een SVK, het kan je heel wat voordelen opleveren!

Wat doet een SVK?
Een SVK huurt kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders.
Betaalbaar in die zin dat de huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt.
Naast huisvesting wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding. Dit houdt in dat je bijgestaan wordt in het naleven van je rechten en getraind
wordt in het naleven van je plichten die voortvloeien uit het huurcontract. In de praktijk betekent dit dat het SVK twee contracten opmaakt per woning:
een hoofdhuurcontract met de eigenaar en een onderhuurcontract met de kandidaat-huurder.
Als eigenaar ben je dus zeker van:
· een stipte maandelijkse betaling van de huur, zelfs als de woning leegstaat
· een degelijk verzekerde woning tegen brand en andere schade
· een gedetailleerde plaatsbeschrijving
· een woning in de oorspronkelijke staat op het einde van de huurovereenkomst
Kortom je bent zeker van een goed beheer van je woning, in een open en correcte relatie met het SVK.

Belangrijk
Als je als eigenaar verhuurt via een SVK kan je voor noodzakelijke verbeteringswerken aan de woning ook een beroep doen op de Renovatie- of Verbeteringspremies
van de Vlaamse Overheid mits je voldoet aan o.a. inkomensgebonden voorwaarden.

Meer info

Het SVK Hageland vzw heeft als werkingsgebied de gemeenten Bekkevoort, Holsbeek, Glabbeek, Lubbeek en Tielt-Winge.
SVK Hageland vzw
Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge
tel. 016 67 04 70
e-mail : inge.troch@svkhagelandvzw.be

Openingstijden
Maandag : 9.00u - 12.00u - Op afspraak : 14.00u - 16.00u
Dinsdag: 9.00u - 12.00u - Op afspraak : 14.00u - 16.00u
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 9.00u - 12.00u - Op afspraak : 14.00 - 16.00u
Vrijdag : 9.00u - 12.00u 

Voor de gemeente Kortenaken verwijzen wij je graag naar volgend sociaal verhuurkantoor:
SVK WoonregT 
Sociaal Huis
Kabbeekvest 110 bus 3
3300 Tienen
Tel : 016 82 34 33
info@svkwoonregt.be

Openingstijden:
Maandag : 9.00u - 12.00u
Dinsdag: 9.00u - 12.00u
Woensdag: 9.00u - 12.00u
Donderdag: 9.00u - 12.00u
Vrijdag : 9.00u - 12.00u

Trefwoorden

Praktisch

secretariaat

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 65
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen