Naar inhoud

Huurproblemen

Wanneer je een woning huurt of verhuurt, dan ga je ervan uit dat dit vlot zal verlopen. Toch kunnen er problemen ontstaan wanneer een van de beide partijen zich niet aan zijn verplichtingen of de regels houdt.


Er zijn dan een aantal maatregelen of stappen die je kan ondernemen.


In de eerste plaats moet je meteen reageren op nalatigheden van de huurder of de verhuurder. Gewoon een gesprek aangaan en het probleem melden is vaak al genoeg om het op te lossen, zeker als beide partijen bereidt zijn toegevingen te doen.


Bij gebreken aan de huurwoning moet je steeds de verhuurder schriftelijk verwittigen. Degene die moet instaan voor de herstellingen dient de nodige werken uit te voeren. Als huurder moet je wel eerst de toestemming vragen vooraleer je een werk zelf uitvoert. Wanneer de verhuurder niets doet aan de gebreken waarvoor hij verantwoordelijk is, onderneem dan zelf actie:


Als je ernstige gebreken vaststelt (bv. schimmel, problemen met verwarming, vocht,…) vraag dan een woningonderzoek aan bij de Hartje Hageland. Voor andere gebreken of problemen kan je je eveneens wenden tot Hartje Hageland of de gemeente en zij zullen je dan doorverwijzen naar de gepaste diensten of instanties.


Als huurder kan je advies vragen bij de huurdersbond. De huurdersbond kan je helpen bij het bepalen wie verantwoordelijk is voor welke gebreken. Ook geven ze hulp om de geschillen met de verhuurder op te lossen en het dossier op te volgen bij een procedure tot ongeschiktverklaring. Zij geven dus voornamelijk juridische bijstand en/of begeleiding.


De verhuurder van zijn kant kan dan weer terecht bij het Algemeen Eigenaarssyndicaat.

 

De huurder van zijn kant kan dan weer terecht bij het Huurdersplatform 

 

 

 

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten