Naar inhoud

Ik wil huren

Ik wil huren

Wanneer je een woning gaat huren sluit je met de eigenaar een huurovereenkomst (of een huurcontract) af. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van huurder en verhuurder. Wanneer de woning bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder, wordt de huurovereenkomst bepaald door de regels van de woninghuurwet.. Een huurcontract van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning moet verplicht worden geregistreerd door de verhuurder (de persoon die verhuurt).

De huurschatter, een handige tool !

Een op de vijf Vlaamse gezinnen leeft in een huurwoning. Een gezonde private huurmarkt, met voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor huurders, en een correct rendement voor verhuurders, is dan ook van cruciaal belang. Daarbij is de hamvraag: wat is een gangbare huurprijs voor een woning? De huurschatter van de Vlaamse overheid kan je hierbij helpen! Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning geeft de toepassing een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening - de geschatte huurprijs - is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend.


Download via de link helemaal onderaan deze pagina een leidraad als je een huurwoning gaat bezoeken. Print af, vul in tijdens je bezoek en gebruik deze gegevens nadien om de huurschatter in te vullen. De huurschatter vind je op https://www.woninghuurprijzen.be


Nog een aantal tips waar je best rekening mee houdt bij het huren van een woning :
 

1) De omgeving


Als je op zoek bent naar een huurwoning is het in de eerste plaats aangewezen om te bepalen in welke omgeving je wil wonen.

Ga na of de woning in het centrum gelegen is nabij winkels, scholen, enz. Kijk ook naar de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Maak dus best meteen voor jezelf de keuze in welke omgeving je wil wonen, op het platteland of in de stad. Wanneer je verder van de stad woont zal je vaker de wagen nodig hebben, in de stad kan je makkelijker gebruik maken van openbaar vervoer of de fiets. En wat is de afstand tussen je werk en je toekomstige woning, zorg dat de afstand niet te groot is zodat het haalbaar blijft. Ook is het altijd interessant om de huizen in de buurt te bekijken. En wat is je algemene indruk van de buurt, spreekt die je aan, bijvoorbeeld is het een rustige, veilige buurt met speel- en sportmogelijkheden en groen in de nabijheid?

 

2) Kwaliteit van de woning


Alle woningen in Vlaanderen die verhuurd worden moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden en veilig en gezond zijn. De normen zijn vastgelegd in een regelgeving: het kamerdecreet en de wooncode.

Wanneer je een potentiële woning hebt gevonden is het altijd aangeraden om de woning te gaan bezichtigen. Het is immers van belang om te letten op de afwerking. Zo weet je op voorhand wat de (eventuele) gebreken van de woning zijn en in welke staat de woning zich bevindt. Kijk naar de muren en de vloeren hoe deze zijn afgewerkt. Ga na of er een goede centrale verwarming aanwezig is. En inspecteer de elektriciteitskast grondig. Vraag of de ramen en het dak geïsoleerd zijn tegen koude en of de muren geïsoleerd zijn tegen lawaai. Voel of de deuren handig in gebruik zijn en of er een stevig slot op de buitendeur staat. Het sanitair is erg belangrijk voor de zuiverheid en de hygiëne in de woning. Het is steeds goed om de toestand van de kranen, de wasbak en de douche of bad na te gaan. Kijk altijd even hoe het gesteld is met de afvloeiing van het water in de douche of bad. In de badkamer moet je er eveneens op letten dat er een goede verluchting mogelijk is, om CO2-vergiftiging te vermijden.


Natuurlijk zal niet iedereen dezelfde normen van afwerking voorop kunnen stellen, als je een kleiner budget hebt dan zal je minder veeleisend kunnen zijn. Als een appartement heel goed in orde is gaat de verhuurder automatisch een hogere prijs vragen. De huurder moet dus voor zichzelf een afweging maken wanneer hij een huurwoning bezoekt tussen de basiskwaliteitsnormen die voor alle huurwoningen verplicht zijn en de verdere afwerking. Je moet voor jezelf bepalen of jij de prijs- kwaliteitsverhouding in orde vindt.

 

3) De huurprijs
 

Wanneer je een woning zoekt is de prijs van groot belang. De huurprijs per maand zou niet hoger mogen liggen dan 1/3de van je netto-inkomen per maand. Onder de huurprijs verstaan we de huur zelf en de bijkomende kosten zoals onderhoud en de energiekosten.Ga dus goed na wat de totale huurprijs zal bedragen per maand, soms wordt er een bepaalde prijs aangeboden maar komen er achteraf dus nog andere kosten bij (voor elektriciteit, water, verlichting gebouw, onderhoud lift,..). De bijkomende kosten kunnen forfaitair, dus iedere maand met een vast bedrag, aangerekend worden. Of de huurder betaalt de werkelijke kosten.

De huurprijzen van woningen verschillen ook vaak per regio en van stad tot stad. Zelfs bepaalde delen van een stad of wijk kunnen duurder zijn. En natuurlijk zijn de specifieke kenmerken van de woning zelf van invloed op de prijs (staat en ouderdom , oppervlakte, aantal kamers , kwaliteit van de afwerking, …).


4) De huurwaarborg


Meestal wordt er aan de huurder een huurwaarborg gevraagd. Dit komt overeen met een som die niet meer dan 3 maanden huur mag bedragen. Het systeem van de huurwaarborg wordt niet opgelegd door de wet. Een waarborg is dus alleen verplicht als de overeenkomst daarin voorziet. De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade aan de woning, vroegtijdig opzeggen van het contract,…).


5) De plaatsbeschrijving


Als huurder maak je best samen met de verhuurder een plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. Je gaat samen met de verhuurder de hele woning aandachtig rond en noteert alle eventuele gebreken en alles wat aanwezig is. Beide partijen ondertekenen het document en dit wordt bij het huurcontract gevoegd. Het beschermt beide partijen wanneer er zich in de toekomst een probleem zou stellen.

 

6) Het domicilieadres


Wanneer je verhuist naar een nieuwe woning moet je je nieuwe domicilieadres melden bij de dienst bevolking van je gemeente of stad. Dit is verplicht binnen de 8 dagen vanaf de dag dat je verhuist bent.


7) De brandverzekering


Vraag aan de eigenaar of de woning verzekerd is tegen brand. Zo ja, dan ben je als huurder mee beschermt. In de meeste gevallen sluit de huurder zelf een brandverzekering af. Als je dan schade hebt door brand, kan je rekenen op een schadevergoeding. Veel mensen vermijden de brandverzekering om kosten te besparen, toch is het echt noodzakelijk om een brandverzekering te nemen.Downloads

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten