Naar inhoud

Ik wil verhuren

Als je een woning, appartement of kamer wil verhuren moet je rekening houden met de huurwetgeving. Je kan voor meer informatie terecht bij het Algemeen Eigenaars Syndicaat.


Je denkt best aan een aantal zaken wanneer je gaat verhuren.

 

Tips bij het verhuren van een woning


1) Kwaliteitsnormen

Als je een woning of kamer verhuurt, moet die voldoen aan de geldende normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. De normen zijn vastgelegd in de Vlaamse wooncode en het kamerdecreet. De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest. Je kan de huurder dan tonen dat de woning voldoet aan alle opgelegde normen inzake bewoonbaarheid. Bij een eventuele ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring van de woning heb je dan bewijs dat de woning voldeed aan de normen. Het conformiteitsattest blijft geldig voor een periode van 10 jaar.

De conformiteit van de woning wordt beoordeeld aan de hand van technische verslagen. Daarin worden de (eventuele) gebreken en de bezettingsnormen (het maximum aantal toegelaten bewoners) vastgesteld.


2) Een energieprestatiecertificaat (EPC)


De verhuurder van een woning moet verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Alleen een erkende energiedeskundige mag het opmaken. Op het EPC staat de energiescore van de woning en advies om energie te besparen. Het Energieprestatiecertificaat verschaft betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van de woning die je wil verhuren. Een EPC blijft 10 jaar geldig. Indien je hier niet over beschikt, kan het Vlaams Energieagentschap je een administratieve geldboete opleggen.


3) De plaatsbeschrijving


Het is als verhuurder aangeraden om samen met de toekomstige huurder een plaatsbeschrijving te maken. De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving wordt bij het huurcontract gevoegd. Het dient als bescherming van beide partijen.


4) De huurprijs


De huurprijs voor een woning of appartement wordt door verschillende factoren bepaald: oppervlakte, aantal kamers, staat van het onroerend goed, ligging…

Je mag de huurprijs zelf kiezen, er zijn wettelijk gezien geen reglementeringen die de prijs bepalen. Om een idee te hebben kan je jouw huurwoning vergelijken met andere gelijkaardige panden en nagaan hoeveel huur ze daar vragen. Bepaal zelf kritisch de afwerkingsgraad van je woning. Som ook de voordelen op die de ligging van de woning heeft (school en winkels op wandelafstand, openbaar vervoer, rustig, …). Van zodra de huurprijs afgesproken is in het huurcontract ligt ze vast. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan deze herzien worden. De prijs kan wel jaarlijks worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud, de zogenaamde indexatie.

De verhuurder is verplicht de huurprijs via een officiële of publieke medeling bekend te maken. De gemeenschappelijke kosten moeten eveneens vooraf meegedeeld worden.


Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be, www.vlaanderen.be, www.aes-snp.be, www.belgium.be

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten