Naar inhoud

Ik wil een woning verkopen

Veel nuttige informatie die je dient te weten wanneer je een woning wil verkopen vindt je op de website van de Belgische overheid:  

De wijze van verkoop wordt grondig toegelicht op kopen en verkopen.

 

Wijze van verkoop van een woning:

a. De onderhandse verkoop of verkoop uit de hand

 

Bij een verkoop uit de hand komen verkoper en koper overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs. De verkoopsvoorwaarden worden in onderling akkoord vastgelegd in een

voorlopige verkoopovereenkomst (onderhandse overeenkomst of compromis). Deze overeenkomst is bindend.


b. De openbare verkoop

 

Een openbare verkoop is een verkoop bij opbod die wordt aangekondigd met aanplakbrieven en publiciteit in de pers.

 

Op de site van de Nederlandstalige notarissen kan je alle info bekomen nodig voor het verkopen van een woning.

 

Om alle informatie te kunnen voorleggen waarop een kandidaat-koper aanspraak kan maken, wordt een dossier samengesteld met documenten rond de herkomst en staat van je eigendom. Afhankelijk van de aard van je vastgoed, gaat het om zaken als de aankoopakte, de kadastrale gegevens, het stedenbouwkundig uittreksel, een energieprestatiecertificaat, een bodemattest, een keuringsverslag een elektrische installatie, een postinterventiedossier en een stookolieattest.

Info over de nodige documenten en attesten kan je terugvinden op de site van www.notaris.be

Stedenbouwkundig uittreksel

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de verkoper verplicht naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper.

 

Energieprestatiecertificaat

Bij de verkoop van onroerend goed dien je te beschikken over een energieprestatiecertificaat.Het energieprestatiecertificaat informeert de koper over de energetische kwaliteit van het gebouw.

 

Info over het energieprestatiecertificaat vind u ook op de website van het Vlaams Energieagentschap.

 

Bodemattest

Wanneer je een grond of huis verkoopt is steeds een bodemattest nodig: de verkoper kan dat makkelijk aanvragen, meestal doet hij dit via de notaris en betaalt hij de onkosten die hierbij gepaard gaan.

Info over bodemattest ook op de site van Bodemattest.

Stookolieattest

Bestaande stookolietanks moeten op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd. Dit is wettelijk verplicht. Van deze controle wordt een stookolieattest afgeleverd.

 

Keuring elektrische installatie

Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.

  

Postinterventiedossier

Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw.

 

7 goede tips om je huis zelf te verkopen vind je op de website van het vastgoedplatform.

Trefwoorden

Praktisch

dienst woonbeleid

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen