Naar inhoud

Het lokaal woonoverleg

Vanaf het begin in 2009 werd in de vier gemeenten een woonoverleg opgestart dat op een brede maatschappelijke basis werd samengesteld. Het lokaal woonoverleg komt minstens 2 maal per jaar samen.


De bevoegde schepenen van huisvesting en Ruimtelijke Ordening, met hun visie vanuit het beleid, werden samengebracht met vertegenwoordigers uit alle mogelijke geledingen in de lokale maatschappij die met het woonbeleid in aanraking komen. Zowel afgevaardigden uit de sociale huisvesting en OCMW als vertegenwoordigers van hogere overheden als provinciale en Vlaamse overheid en ad hoc specialisten zijn aanwezig op deze overlegmomenten.

 

Op het lokaal woonoverleg komt het ruime woonbeleid aan bod. Verplichte onderwerpen zoals o.a. vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering wat betreft de uitvoeringsprogramma’s van de sociale woonprojecten, en ook het in het decreet Grond- en Pandenbeleid opgelegd Bindend Sociaal Objectief, zijn vaste agendapunten. Ook meer vrijblijvende onderwerpen komen hier aan bod: zowel de uitwerking van de acties van Hartje Hageland, als de opvolging van de leegstandsregistratie, de verbetering van aanpak in het wooninfopunt, het uitwerken van beter woonbeleid voor doelgroepen… deze en veel andere thema’s worden er uitgebreid doorgenomen en bijgestuurd.

Trefwoorden

Praktisch

dienst woonbeleid

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen