Naar inhoud

Ongeschikt en onbewoonbaar

 

Iedere woning in Vlaanderen moeten voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn.

Wanneer een woning niet aan deze normen voldoet, kan zij onbewoonbaar of ongeschikt verklaard worden door de burgemeester.

 

Wat is het verschil tussen ongeschiktheid en onbewoonbaarheid?

 

De gebreken aan een woning worden opgedeeld in twee categorieën, zware en lichte gebreken.
Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, ... .
Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen.


Wanneer spreekt men van ongeschikt?

 

Wanneer er gebreken in de woning niet voldoen aan de minimale vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort, kan deze ongeschikt verklaard worden. Elk gebrek krijgt strafpunten. Een woning kan pas ongeschikt zijn als ze 15 strafpunten of meer heeft.


Wanneer spreekt men van onbewoonbaar?

 

Wanneer de gebreken in een woning zo ernstig zijn dat deze veiligheid- of gezondheidsrisico’s inhouden, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden.

 

Wat is de procedure die men moet volgen?

 

Als je meent dat je huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet je in eerste instantie per aangetekende brief de verhuurder aanspreken. Daarin verzoek je de verhuurder de nodige werken uit te voeren.

Als de verhuurder weigert of niet reageert, kan je een klacht indienen bij de burgemeester.

Na het indienen van een klacht komt een technische deskundige van Hartje Hagelands bij je langs voor een eerste onderzoek. Indien de klacht ernstig genoeg is, zal de burgemeester een advies vragen bij het Vlaamse gewest.

Je ontvangt dan een tweede bezoek, ditmaal van een gewestelijk ambtenaar. Daarna ontvangen jij en de eigenaar van de huurwoning een brief, waarin de uitslag van het onderzoek vermeld wordt. Vervolgens krijg je de kans om je opmerkingen kenbaar te maken. De burgemeester luistert naar de argumenten van beide partijen.

Tenslotte neemt de burgemeester een beslissing. De woning kan ongeschikten/of onbewoonbaar verklaard worden.

 

Wat zijn de gevolgen van de beslissing?


Voor de huurder

 

Bij een onbewoonbaarverklaring moet je de woning verlaten. In sommige gevallen kan je een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen. De onbewoonbaarverklaring van een woning geeft niet altijd voorrang voor een sociale huurwoning.


Voor de verhuurder

 

De verhuurder krijgt werken opgelegd om de woning terug conform te maken aan de kwaliteitsnormen. Die werken moeten binnen een termijn van hetzij 1 jaar (zonder bouwvergunning), hetzij 3 jaar (met bouwvergunning) worden uitgevoerd. Hij/zij betaalt een jaarlijkse belasting aan het Vlaamse gewest en aan de gemeente zolang de werken niet worden uitgevoerd.

 

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge



tel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen