Naar inhoud

Wat is overbewoning?

Een woning die de woonbezettingsnorm overschrijdt en daardoor gezondheids- of veiligheidsrisico’s vertoont, kan "overbewoond" worden verklaren.

Wie neemt het initiatief?

De burgemeester, gewestelijke ambtenaar, OCMW-voorzitter of de gezondheidsinspecteur kan het initiatief nemen om een woning te laten controleren op overbewoning. Het is de burgemeester die uiteindelijk beslist om een woning overbewoond te verklaren.

Hoe gebeurt de vaststelling?

Een onderzoeker komt de woning controleren op overbewoning. De vaststelling van overbewoning impliceert twee elementen. In eerste instantie stelt een onderzoeker de overschrijding van de woonbezettingsnorm vast aan de hand van het technisch verslag. De overschrijding van de woonbezettingsnorm is op zich niet voldoende om overbewoning vast te stellen. Dat is enkel het geval als de overschrijding aanleiding geeft tot veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoners. In tweede instantie bevat het omstandige verslag daarom een omschrijving en beoordeling van de risico's. Het veiligheids- en gezondheidsrisico is bij een overbewoonde woning te wijten aan het teveel aan bewoners en niet het gevolg van de gebrekkige toestand van de woning.

Wat zijn de gevolgen van de overbewoondverklaring?

- In eerste instantie moet de bewoning onmiddellijk verminderd worden (desnoods wordt het teveel aan bewoners uit de woning gezet). De "overtallige" bewoners moeten worden gehuisvest dooe de burgemeester.
- Het verder verhuren als hoofdverblijfplaats van een overbewoonde woning is een wanbedrijf en de verhuurder (of onderverhuurder) kan hiervoor dus vervolgd worden.

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen