Naar inhoud

Huisvesting seizoensarbeiders

Elk jaar opnieuw stelt de land- en tuinbouwsector in onze regio seizoenarbeiders tewerk. Deze tijdelijke werknemers moeten ook gehuisvest worden. De normen waaraan de huisvesting moet voldoen zijn vastgelegd in het Kamerdecreet en kataractdecreet. 

Wat verstaat men onder seizoensarbeiders?

Seizoenarbeiders zijn werknemers die gedurende een beperkte periode tewerkgesteld zijn in de land- of tuinbouwsector:

- in de tuinbouwsector: maximale duur van tewerkstelling is 65 dagen per kalenderjaar.

- In de landbouwsector: maximale duur van tewerkstelling is 30 dagen per kalenderjaar.

  

Wat zijn de normen waaraan de huisvesting moet voldoen?

 

De Vlaamse overheid heeft in het "cataractdecreet" de normen vastgelegd voor de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders, rekeninghoudend met de specifieke behoeften en problemen van de tuinbouwsector. 

1. Kwaliteit- en veiligheidsnormen:

- Er mogen geen ernstige vochtproblemen zijn 

- Muren, daken, plafonds en vloeren moeten stabiel zijn

- Muren en vloeren moeten afgewerkt zijn ( pleisterwerk, tegels,…)

- Er moeten voldoende stopcontacten en verlichting aanwezig zijn (min. 1 stopcontact en 1 lichtpunt in elk lokaal)

- Er moet voldoende en veilige verwarming voorzien worden

- Er dient voldoende natuurlijk licht en verluchting aanwezig te zijn (er mag geen risico op CO-vergiftiging, elektrocutie of brand bestaan)

- Bad-, kook- en toiletfuncties moeten vakkundig geïnstalleerd zijn en goed functioneren. Een wastafel moet aanwezig zijn (op de kamer of gemeenschappelijk).

 

2. Bezettingsnormen voor gemeenschappelijke functies:

- Per 6 bewoners dient er 1 gemeenschappelijke WC te zijn

- Per 10 bewoners 1 gemeenschappelijke douche of bad

- Per persoon dient er 1,5 m² gemeenschappelijke kookruimte voorzien te worden

 

3. Hoogtenormen:

- In elke ruimte dient de hoogte minimum 250 cm te bedragen

- Hierop is een afwijking mogelijk van 15 cm (dus 235 cm) indien aan alle kwaliteit- en veiligheidsnormen voldaan is

- Bij hellende plafonds wordt de vloeroppervlakte meegerekend tot 180 cm plafondhoogte
 

4. Oppervlaktenormen:

- Per persoon dient er minstens 8 m² slaapruimte voorzien te worden.

- Voor 1 persoon dient er minstens 18 m² slaapruimte en gemeenschappelijke ruimte voorzien te worden. Per bijkomende persoon dient hier 10m² bijgeteld te worden. Deze 10 m² wordt onderverdeeld in 8 m² slaapruimte en 2 m² gemeenschappelijke ruimte.

 

Wat zijn de gevolgen bij niet-naleving van de normen?

 

1. Strafrechtelijke procedure


Wie?
Wooninspecteurs van Wonen-Vlaanderen zijn bevoegd om wanbedrijven op te sporen en vast te stellen in een proces-verbaal.
Wat?
Wanneer een kamer die niet aan de normen voldoet, rechtstreeks of via een tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld wordt met het oog op bewoning, wordt de (onder)verhuurder of diegene die de kamer ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro."
Ook een verzegeling is mogelijk van te huur gestelde of verhuurde kamers die niet aan de normen voldoen.

2. Administratieve procedure


Wie?
Gewestelijke ambtenaren van Wonen-Vlaanderen zijn bevoegd om na te gaan of kamers aan de normen voldoen. De Burgemeester kan kamers bij besluit ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaren.

Wat?
Een kamer die niet aan de normen voldoet kan worden "ongeschikt" verklaard.

Wanneer een kamer gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, kan deze "onbewoonbaar" worden verklaard.
Een kamer met een bezetting die groter is dan toegelaten, kan "overbewoond" worden verklaard als het aantal bewoners zo groot is dat het een veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt."
Opgelet een ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde kamers worden geregistreerd en zijn onderworpen aan een jaarlijkse heffing.


Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be - huisvesting seizoenarbeiders.

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen