Naar inhoud

Sociaal Huren

Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen bestaan er sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die een lager inkomen hebben een goede en kwaliteitsvolle woning, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid.


1. Huren van een SHM

De sociale huisvestingsmaatschappijen (of kortweg SHM’s) bouwen sociale huurwoningen. Ze verhuren deze met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen. Wanneer je een sociale woning huurt, is de huurprijs afhankelijk van je inkomen, de grootte van de woning en de gezinssamenstelling.

Om in aanmerking te kunnen komen moet je je inschrijven bij een SHM.


Bij inschrijving neem je best volgende documenten mee:

    · Identiteitskaart

    · Attest van woonst en attest van gezinssamenstelling (vragen op de gemeente)

    · Aanslagbiljet van de belastingen van 3 jaar geleden

    · Bewijs van het huidige inkomen (loon, leefloon, werkloosheid,...)

    · Schooldiploma of taalcursus van een Vlaamse instelling (kennis van het Nederlands)


Je kan bij volgende sociale huisvestingsmaatschappijen terecht:


Huisvesting Tienen
Menegaard 60-61

3300 Tienen

016/82 27 27

info@huisvesting-tienen.woonnet.be


Sociale Woningen Arrondissement Leuven

Wijgmaalsesteenweg 18

3020 Herent

016/31 62 00

info@swleuven.be

 


2. Huren van een SVK

Ook de sociale verhuurkantoren (of kortweg SVK’s) bieden sociale huurwoningen aan. Ze huren woningen en appartementen van een eigenaar verhuurder. Als eerste huurder is het SVK verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Daarna kan het SVK deze woning sociaal verhuren aan een woonbehoeftige. Een SVK treedt dus op als tussenpersoon bij het huren van woningen aan personen met een laag inkomen en een hoge woonnood. Het SVK wil mensen die het extra moeilijk hebben op de huurmarkt toch aan een betaalbare woning helpen en hen woonzekerheid bieden. Het SVK geeft voorrang aan personen met de hoogste woonnood. Hiervoor hanteert het SVK een wachtlijst gebaseerd op een erkend puntensysteem.


Er zijn een aantal voorwaarden:

    - Je moet ouder zijn dan 18 jaar.

    - Je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde: jouw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.

    - Je moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: op het ogenblik van de inschrijving mag je géén woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland bezitten.


Je dient je in te schrijven bij een SVK om in aanmerking te kunnen komen.


Bij inschrijving neem je best volgende documenten mee:

    · Identiteitskaart

    · Attest van woonst en attest van gezinssamenstelling (vragen op de gemeente)

    · Aanslagbiljet van de belastingen van 3 jaar geleden

    · Bewijs van het huidig inkomen (loon, leefloon, werkloosheid,…)

    · Eigendomsakte (indien je over een woning beschikt)

    · Bewijsstukken van woonnood (opzegbrief, huurovereenkomst, verklaring opvang,…)


Voor de gemeenten kan je terecht bij de volgende SVK's:

Gemeente Bekkevoort, Glabbeek en Tielt-Winge:


SVK Hageland vzw
Sociaal Huis

Tiensesteenweg 2

3390 Tielt-Winge

016 63 92 75

Gemeente Kortenaken:

De Woonwinkel VZW - Sociaal Verhuurkantoor
Kabbeekvest 110 bus 3
3300 Tienen
Tel. 016 82 34 33

 

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten