Naar inhoud

Tweede verblijven

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge.

 

 

Wat is een tweede verblijf?

 

Een tweede verblijf is elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkingsregister op dit bewuste adres, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

 


 

Wat is geen tweede verblijf?


1. een woongelegenheid waarvan diegene die er verblijft is ingeschreven in het bevolkingsregister

2. een lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit

3. de tenten en woonaanhangwagens

4. verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden

5. de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede 
    verblijf werd aangewend.

 

Wie moet de belasting betalen?

 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar(s) die op 1 januari van het belastingjaar het zakelijk recht heeft.


 

Hoeveel bedraagt de belasting?

 

Het bedrag is afhankelijk van de ligging en grootte van het tweede verblijf.

 

- 250 euro voor tweede verblijven gelegen BINNEN een zone voor verblijfsrecreatie

- 500 euro voor tweede verblijven gelegen BUITEN een zone voor verblijfsrecreatie en waarvan de totale bebouwde vloeroppervlakte van de constructie (bijgebouwen inbegrepen) kleiner of gelijk is aan 40 m²

- 1000 euro voor tweede verblijven gelegen BUITEN een zone voor verblijfsrecreatie en waarvan de totale bebouwde vloeroppervlakte van de constructie (bijgebouwen inbegrepen) groter is aan 40 m²:

 

 

Belastingsreglement "tweede verblijven" Bekkevoort

Belastingsreglement "tweede verblijven" Glabbeek

Belastingsreglement "tweede verblijven" Kortenaken

Belastingsreglement "tweede verblijven" Tielt-Winge

 

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen