Naar inhoud

Verwaarlozing en verkrotting

Het voorkomen en bestrijden van verkrotte en verwaarloosde woningen en gebouwen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid. De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge willen op deze manier de verloedering van de leefomgeving tegengaan.
 

Wat is verwaarlozing/verkrotting? 

Wanneer een woning of gebouw aan de buitenzijde tekenen vertoont van verval, kan zij worden opgenomen in de gewestelijke inventarisatielijst van verwaarlozing. Deze inventarisatielijst wordt opgemaakt door het Vlaamse Gewest.

Indien een gebouw 12 opeenvolgende maanden is geïnventariseerd, komst zij in aanmerking voor de zogenaamde "krotbelasting".

Hoe stelt men de verwaarlozing/verkrotting vast?

 

De woning of een gebouw wordt vanaf het openbare domein onderzocht door een hiervoor bevoegde gewestelijke ambtenaar. De verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag van de buitenzijde van het pand, waarbij de uiterlijke gebreken of tekenen van zichtbaar verval aan gevel, dak en buitenschrijnwerk worden beoordeeld. Elk gebrek of teken van verval resulteert in een aantal strafpunten. Een gebouw of woning is verwaarloosd vanaf 18 punten.

Hoe weet u dat een gebouw of woning wordt opgenomen in het register van verwaarlozing?

Het Vlaams Gewest brengt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending op de hoogte van de opname van het gebouw of de woning in het register. Tegen de opname in de inventarisatielijst van verwaarlozing kan u bezwaar aantekenen.

 

Wat zijn de gevolgen van opname in de inventarisatielijst van verwaarlozing? 

Er zijn twee gevolgen:


Heffing

 

Indien een onroerend goed 12 opeenvolgende maanden geïnventariseerd staat in het register geeft dit aanleiding tot een gewestelijke heffing.


Voorkooprecht


Als een onroerend goed verkocht wordt en het staat geïnventariseerd in de inventarisatielijst van verwaarlozing dan geldt het recht van voorkoop hierop.

Hoeveel bedraagt de gewestelijke heffing en kan er een vrijstelling van betaling worden verkregen?

 

De heffing is elk jaar op de inventarisatiedatum verschuldigd en wordt berekend op basis van volgende formule: (KI + M) * (P + 1)


- KI = het geïndexeerde kadastraal inkomen;
- M = het minimumbedrag bepaalt: 990 euro;
- P = het aantal perioden van 12 maanden dat het pand zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris, deze factor kan niet hoger zijn dan 4.

 

 

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen