Naar inhoud

Woningaanpassing en levenslang wonen

Traplift

Als senior of persoon met een beperking woon je graag zo lang mogelijk thuis. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. De inrichting van jouw woning kan een echte spelbreker zijn. Denk maar aan de badrand die te hoog is, de rolluiken die te zwaar zijn, de verschillende trappen in jouw woning.


De mogelijke aanpassingswerken zijn:

    - Een inloopdouche plaatsen

    - Rolluiken automatiseren

    - Een traplift installeren


Deze lijst is zeker nog niet volledig. Je plant werken om je woning aan te passen? Dan is best je vragen vooraf te beantwoorden:

    - Welke werken wil je precies uitvoeren?

    - Wat is er haalbaar in je woning?

    - Komt het geplande werk in aanmerking voor premies?

 

Hartje Hageland zoekt graag mee naar een antwoord. We geven je alle nuttige informatie en zorgen voor een vlot verloop van jouw dossier.

Hieronder vind je een samengevat overzicht van de mogelijke premies voor je woningaanpassingen:

Vlaamse aanpassingspremie

 Deze premie is gebonden aan een aantal voorwaarden:

  • Eigendomsvoorwaarden
  • Inkomensvoorwaarden
  • Ouderdom van de woning
  • Bedrag en aard van de werken
  • Leeftijd: de persoon voor wie premie wordt aangevraagd moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op aanvraagdatum

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap 

Om een tussenkomst van het VAPH te kunnen genieten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Handicap: participatie aan het sociale leven zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door een samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen en andere persoonlijke en externe factoren.

Aanvragen: eerst inschrijven bij de VAPH (aanvraag erkenning) vóór de leeftijd van 65 jaar.

Indien erkenning: multidisciplinair team gaat een bijstandkorf verlenen (financiële tussenkomst in aanpassingen en hulpmiddelen). Deze vorm van subsidiëring is heel individueel benaderd.

Provinciale aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap
Ook voor deze premie moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • Eigendomsvoorwaarden
  • Inkomensvoorwaarden
  • Kadastraal inkomen van de woning
  • Bedrag en aard van de werken
  • Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens één gezinslid:

        - ofwel 65 jaar of ouder is

        - ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Gemeentelijke premies 
- Gemeentelijke aanpassingspremie voor inwoners van Kortenaken.

De gemeente kan een aanvullende aanpassingspremie toekennen aan de personen die een aanpassingspremie ontvangen hebben van de provincie Vlaams-Brabant.

Je dient dus eerst een aanvraag voor een aanpassingspremie in te dienen bij de provincie Vlaams-Brabant. Voor het bekomen van deze gemeentelijke premie dienen geen bijkomende administratieve formaliteiten vervuld te worden. De voorwaarden om deze gemeentelijke premie te kunnen bekomen zijn dezelfde als de voorwaarden van de provincie Vlaams-Brabant.

- Gemeentelijke aanpassingspremie voor inwoners van Lubbeek.

De gemeente kan een aanvullende aanpassingspremie toekennen aan personen die een aanpassingspremie hebben ontvangen van Wonen Vlaanderen.

Je dient zelf een aanvraagformulier bij de gemeente in te vullen en een kopie van je factuur te bezorgen aan het gemeentebestuur. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn gelijklopend met de voorwaarden van Wonen Vlaanderen.


Je wilt graag weten of je voor deze premie(s) in aanmerking komt?

Kom gerust langs op één van onze wooninfopunten of neem contact op met ons.

Volgende documenten zijn nuttig om mee te brengen bij uw bezoek aan ons wooninfopunt:

        1. Het aanslagbiljet van de personenbelastingen met je inkomsten van drie jaar vóór de datum van je aanvraag.

        2. Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van je woning en eventuele andere onroerende goederen (grondlasten); dit aanslagbiljet mag van hetzelfde 
            of het voorgaande jaar voorafgaand aan je aanvraag zijn.

        3. Als je offertes of facturen hebt, mag je die ook meebrengen.

 

Aan de hand van deze documenten kunnen wij jou een beter antwoord geven op je woonvragen.

Trefwoorden

Praktisch

informatiedienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge



tel. 016 63 95 66
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen


wooninfopunten