Naar inhoud

Zorgwonen

Zorgwonen is het laten inwonen van een zorgbehoevende en/of oudere in een bestaande woning.

Zorgwonen wil zorgbehoevende mensen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit kan gerealiseerd worden doordat bv. oudere zorgvragers  intrekken bij hun kinderen, of omgekeerd dat een kind gaat wonen bij de ouder(s); of door de opvang in huis van een persoon met een handicap.


In het verleden werd u op fiscaal vlak beschouwd als één gezin wanneer u een hulpbehoevende persoon in huis nam. Dit was helemaal niet voordelig omdat de zorggever of hulpbehoevende daardoor moest inleveren op de sociale uitkeringen en/of sociale voordelen (o.a pensioen, uitkering)

Dit is vandaag niet meer zo, zorgverlener en zorgbehoevende behouden elk hun eigen fiscaal statuut.  Sinds ‘De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009’ kan men een zorgnummer aanvragen. Dit betekent dat u in een bestaande woning één ondergeschikte woonruimte kan voorzien. Het moet dus wel in een bestaand huis zijn en deze ruimten mogen niet groter zijn dan 1/3de van het huis. De woning en de  nieuwe zorgwoning moeten van dezelfde eigenaar zijn. De zorgwoning mag maximum 2 ouderen (65+) of maximum 2 hulpbehoevenden huisvesten. U kan deze nood aan zorg bewijzen via een afschrift van uw mutualiteit dat aantoont dat u 66% en meer invalide bent of door aan te tonen dat u in aanmerking komt voor de zorgverzekering. Ook een identiteitskaart, of een uittreksel van het bevolkingsregister, ten bewijze van de ouderdom volstaat.


Verder heeft u geen vergunningsplicht, wel een meldingsplicht. Voor meer informatie of een meldingsformulier kan u terecht bij het wooninfopunt van uw gemeente, op het kantoor van Hartje Hageland of bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Na korte tijd krijgt u dan van de gemeente bericht voor controle op de zorgvraag. Is die controle positief en zijn alle voorwaarden vervuld, dan krijgt u een bericht dat uw aanvraag voor een zorgnummer aanvaard wordt.


Stopt de zorgsituatie, dan stopt ook het zorgnummer met bestaan. U moet dit dan ook melden aan de gemeente. Wordt een zorgwoning na verloop van tijd niet meer bewoond door een oudere of hulpbehoevende, maar door een alleenstaande of een gezin, dan is opnieuw een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de opsplitsing van de woning.

 


 

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen