Tijdelijke aanvraagstop renovatiepremie en energiepremies in aanloop naar Mijn VerbouwPremie

De Vlaamse Regering nam onlangs de definitieve beslissing om de Vlaamse energie- en woonpremies samen te voegen tot één premie ‘Mijn VerbouwPremie’. In afwachting van de invoering van die overkoepelende tussenkomst, geldt een tijdelijke aanvraagstop.


Concreet betekent dit:

  • Tot en met 30 juni 2022 kan je de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius online of op papier aanvragen volgens de huidige voorwaarden.

  • Vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 kan je geen premies meer aanvragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie.

  • Vanaf 1 oktober 2022 kan je Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

Welke premies zal je tijdelijk niet kunnen aanvragen?

Het huidige premieloket van Fluvius zowel op papier als digitaal, zal sluiten vanaf 1 juli 2022 voor volgende premieaanvragen:

· Premie dakisolatie

· Premie muurisolatie

· Premie vloerisolatie

· Premie hoogrendementsglas

· Premie warmtepomp (behalve hybride warmtepomp)

· Premie zonneboiler

· Premie warmtepompboiler


Andere premies (zoals de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor een hybride warmtepomp en de premie voor sturing van elektrische warmte) kunnen na 1 juli 2022 nog steeds bij Fluvius worden aangevraagd. De energiepremie van Fluvius voor een condensatieketel voor beschermde afnemers verdwijnt helemaal op 1 juli 2022. Het premieloket van de Renovatiepremie van Wonen Vlaanderen sluit ook op 1 juli 2022, behalve voor condensatieketels op gas voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en voor verhuurders via een sociaal verhuurkantoor. Aanvragen op papier zullen niet meer aanvaard worden in Mijn VerbouwPremie.


Oud of nieuw premiesysteem? Wens je nog een premie aan te vragen aan de huidige voorwaarden bij Fluvius en/of de renovatiepremie, doe dit dan zo snel mogelijk, want na 30 juni 2022 is dit niet meer mogelijk. In veel gevallen kan het echter interessanter zijn om te wachten met een premieaanvraag op de opening van het nieuwe digitale aanvraagloket van Mijn VerbouwPremie op 1 oktober 2022. Zeker voor eigenaar-bewoners met een laag of gemiddeld inkomen, die momenteel in aanmerking komen voor de renovatiepremie, kan dit een hogere premie opleveren. Je hoeft niet te wachten met uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie.


Simulator


Om te tonen op welke premies je recht hebt op basis van inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator gebouwd. Zo kan je beter inschatten welke premies kunnen worden aangevraagd.

De simulator is toegankelijk via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie13 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven