top of page

Verplichting conformiteitsattest voor huurwoningen

Bijgewerkt op: 28 jan. 2021

De gemeenten willen de kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt verbeteren. Het doel is om op termijn de basisveiligheid, de gezondheid en de minimumkwaliteit van alle huurwoningen te garanderen. Als de verhuurde woning voldoet aan deze basisvereisten volgens de Vlaamse Codex Wonen, wordt dit vastgelegd in een conformiteitsattest.

Om deze doelstelling te behalen maakten enkele gemeenten in 2019 het conformiteitsattest verplicht voor elke woning op hun grondgebied die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld. Je kan bij Hartje Hageland navragen of jouw gemeente dit conformiteitsattest verplicht. Deze verplichting geldt voor iedere nieuwe verhuring vanaf 2019, maar wordt stapsgewijs ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning:

- 2019-2021: woningen van 50 jaar en ouder

- 2022-2024: woningen van 35 jaar en ouder

- 2025-2027: woningen van 30 jaar en ouder

- 2028: alle woningen die verhuurd worden


Tijdens een onderzoek beoordeelt een woningcontroleur of een woning voldoet aan de wettelijke basisvereisten. Elk vastgesteld gebrek wordt gequoteerd in drie mogelijke categorieën. Vanaf zeven gebreken in categorie 1 of één gebrek in categorie 2 is een woning ongeschikt. Als de woning een gebrek in categorie 3 heeft, wat een veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt, is de woning onbewoonbaar. Indien de woning minder dan zeven gebreken in categorie 1 en geen gebreken in categorie 2 en 3 heeft, krijgt de verhuurder een conformiteitsattest voor de woning.

Als de woning niet aan de basisvereisten volgens de Vlaamse Codex Wonen voldoet, kiest de gemeente er voor om samen met de eigenaar een vervolgtraject op te starten. Dit houdt in dat er samen met de eigenaar bekeken wordt welke gebreken er verholpen moeten worden en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Indien de gebreken niet binnen de afgesproken termijn opgelost zijn, wordt er in samenspraak bekeken waarom dit het geval is en wordt er een nieuwe termijn afgesproken.

Als deze termijn opnieuw niet wordt gehaald of als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, kan er een procedure ongeschikt/onbewoonbaar opgestart worden.


Screening woning vóór verhuur

Het is natuurlijk altijd beter om te weten of je woning voldoet aan deze basisvereisten vooraleer je de woning te huur zet. Een woning kan daarom op deze basisvereisten gescreend worden door een woningcontroleur van Hartje Hageland.

Een woning kan bijvoorbeeld tussen 2 verhuringen in gescreend worden. Als er gebreken aan de woning vastgesteld worden, worden deze opgenomen in een technisch verslag. Dit technisch verslag wordt samen met jou als eigenaar overlopen en besproken zodat je op de hoogte bent van de gebreken en hoe je deze kan verhelpen. Van zodra de woning effectief verhuurd wordt, moeten de gebreken hersteld zijn. Zonder conformiteitsattest mag de woning niet verhuurd worden.


Wens je meer info of wil je een afspraak met een woningcontroleur voor de screening van je woning?

Een aanvraagformulier voor een conformiteitsattest kan je op eenvoudig verzoek bij Hartje Hageland verkrijgen.


Lees hier meer over het conformiteitsattest.

Lees hier meer over ongeschikt/onbewoonbaar.
89 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page