top of page
kwaliteit.jpg

Conformiteitsattest

Iedereen heeft recht op behoorlijk wonen. Daarom dient iedere huurwoning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen te voldoen. Een conformiteitsattest geeft garanties aan huurder en verhuurder dat aan deze normen voldaan wordt.

De gemeente wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren. Het doel is de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen te garanderen. Zo kan men ook de verhuur van slechte woningen tegen gaan en vermijdt men huisjesmelkerij.

Je kunt meer informatie vinden over de vereisten voor een veilige en kwaliteitsvolle woning in onze brochure ‘Wegwijs in (ver)huren’. Je kan deze brochure kosteloos aanvragen bij Hartje Hageland.

Een conformiteitsattest is een officieel document dat door de gemeente wordt uitgereikt en waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, vastgelegd in de Vlaamse Wooncode.

Het conformiteitsattest kan enkel aangevraagd worden door de verhuurder en wordt afgeleverd na een conformiteitsonderzoek van de huurwoning.

Verplichting conformiteitsattest

Sommige gemeenten hebben een reglement goedgekeurd waarin ze het conformiteitsattest verplichten voor de huurwoningen in hun gemeente. Je kan bij Hartje Hageland navragen of jouw gemeente dit conformiteitsattest verplicht. Dit reglement wordt toegepast vanaf 1 januari 2019 voor elke woning die verhuurd wordt of ter beschikking gesteld wordt. Het gaat dus enkel om nieuwe verhuringen! Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van de leeftijd van de huurwoning (de oudste woningen eerst). Vanaf 2028 zullen alle huurwoningen met een nieuw huurcontract gecontroleerd worden.

Je vindt meer informatie over de conformiteitsattesten in onze brochure ‘Gezond en kwaliteitsvol wonen: het conformiteitsattest’. Je kan deze brochure kosteloos via Hartje Hageland aanvragen. Voor specifieke vragen kan je een afspraak maken bij Hartje Hageland.

Woning proactief screenen

Op verzoek van de verhuurder screent Hartje Hageland de te verhuren woning. Zo weet de eigenaar of zijn woning wel of niet voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen vooraleer hij de woning te huur zet.

Als de woning voldoet aan deze normen, wordt er een conformiteitsattest afgeleverd.

Als de woning niet voldoet, krijgt de eigenaar een overzicht van alle gebreken in de woning. De verhuurder kan deze gebreken wegwerken vooraleer de woning te verhuren. Als de gebreken zijn weggewerkt, kan er een conformiteitsattest worden afgeleverd.

Maak een afspraak met Hartje Hageland voor een proactieve screening van je woning.

Lees meer over huren of verhuren.

bottom of page