top of page

Disclaimer e-mail

Hartje Hageland (IGS Hartje Hageland Oost en IGS Hartje Hageland West) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die ze verspreidt. Fouten blijven mogelijk, ook bij de transmissie van gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. Het bestuur aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storing en virussen.


Dit e-mailbericht en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en worden wettelijk beschermd. Indien u niet de bestemmeling van deze boodschap bent of indien u niet de bevoegde persoon bent om de boodschap te gebruiken, is elke verspreiding, reproductie, kopie, publicatie of gebruik van de informatie vervat in deze boodschap voor om het even welk doeleinde, verboden. Indien u dit bericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht onmiddellijk de afzender op elektronische wijze op de hoogte te brengen en nadien deze boodschap te vernietigen.


In geval van frauduleus gebruik of van ieder ander gebruik van de inhoud van deze boodschap door een derde kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, toegebracht aan derden.

bottom of page