top of page
kwaliteit.jpg

Leegstand

Een huis of gebouw dat jarenlang leeg staat in de buurt, dat vindt niemand leuk.

Terwijl er een groot tekort is aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen, staan jammer genoeg toch heel wat woningen en gebouwen lange tijd leeg. 

Deze leegstand heeft veel negatieve gevolgen, zowel voor de woning (verlies in waarde, risico op vandalisme, waterinsijpeling) als voor de buurt (verloedering, aantrekken van overlast).

Leegstand kan allerlei oorzaken hebben, maar is dikwijls te vermijden. Daar moeten we samen werk van maken. 

Kan je leegstand toch niet vermijden? Weet dan dat de gemeente leegstaande panden inventariseert en een leegstandsbelasting kan heffen.

Om te weten of er in jouw gemeente belasting op leegstand wordt geheven, neem contact op met Hartje Hageland. Je kan de reglementen (inventarisatie en belasting) op eenvoudig verzoek opvragen.

 

In onze brochure ‘Leeg huis zoekt nieuw leven’ kan je heel wat informatie vinden over leegstand. Je kan deze brochure kosteloos aanvragen bij Hartje Hageland.

Vragen over leegstand? Maak dan zeker een afspraak met Hartje Hageland.

bottom of page