top of page
overBALK.jpg

Missie

‘Iedereen heeft recht op menswaardig wonen’, zegt de Vlaamse Wooncode. Dit betekent dat iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Voor de realisatie hiervan heeft Vlaanderen de gemeenten naar voren geschoven als ‘regisseur van het lokale woonbeleid’.

 

'Hartje Hageland Oost' en 'Hartje Hageland West' zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht om de gemeenten te ondersteunen op gebied van wonen. Door de krachten te bundelen kan een goed woonbeleid worden gerealiseerd dat is afgestemd op de regionale en gemeentelijke situatie.

De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek en Kortenaken werken samen in 'Hartje Hageland Oost'. De gemeenten Lubbeek en Tielt-Winge werken samen in 'Hartje Hageland West'. Beide samenwerkingsverbanden streven dezelfde doelstellingen na:

  • Ze zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod.

  • Ze werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

  • Zij informeren, adviseren en begeleiden inwoners met vragen over wonen en energie.

bottom of page