top of page
huren.jpg

Ondersteuning voor verhuurders

Verenigde Eigenaars

Verenigde Eigenaars is een onafhankelijke dynamische belangengroep die sinds meer dan 40 jaar de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt. Gespecialiseerde juristen staan de leden met raad en daad bij.

https://www.ve-pr.be/nl

Eigenaarsbond

De Eigenaarsbond geeft juridisch advies aan verhuurders en mede-eigenaars. Zij geven ook bijstand bij procedures, conflicten met huurders en syndici, kostenafrekeningen, opstellen van documenten, huurindexatie,...

https://www.eigenaarsbond.be

 

Verhuurdersbond

De Verhuurdersbond biedt juridische ondersteuning en begeleiding bij het verhuren van onroerende goederen in Vlaanderen. U kan beroep doen op hun diensten via het lidmaatschap of op basis van individuele consultaties. Zij behandelen dossiers inzake woninghuur, handelshuur en materies van gemeen huurrecht.

https://www.deverhuurdersbond.be

bottom of page