top of page
kwaliteit.jpg

Tweede verblijf

Heel wat Belgen zijn niet alleen eigenaar van een woning waarin ze hun hoofdverblijfplaats hebben, maar ook van een tweede verblijf. Hier hangt echter wel een fiscaal kaartje aan vast. Op een tweede verblijf in België moet u uiteraard onroerende voorheffing betalen. Op niveau van de provincie en de gemeente kunnen er nog eens extra belastingen geheven worden op tweede verblijven.

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend. Als verblijfplaats beschouwt men een onroerend goed of gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Het gaat hier over elke woning, dus ook grote en kleine weekendhuizen, chalets enz.

In bepaalde gevallen kan er vrijstelling op de belasting gevraagd worden.

Voor al uw vragen rond tweede verblijven kan je een afspraak maken met Hartje Hageland.

bottom of page