top of page
kwaliteit.jpg

Zorgwonen

Wil je je zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren?

Wil je je andersvalide kind zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen, maar toch in de buurt kunnen blijven voor dagelijkse ondersteuning?

Of dacht je er aan om een goede vriend te laten inwonen omdat hij fysieke hulp nodig heeft?

Dat kan! De Vlaamse Codex maakt zorgwonen mogelijk via een meldingsprocedure.

 

Zorgwonen is het laten inwonen van een zorgbehoevende en/of oudere (65+)  in een bestaande woning. Er wordt een kleinere woongelegenheid gecreëerd binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen er kunnen inwonen.

De zorgverlener en de zorgbehoevende worden op fiscaal vlak beschouwd als 2 aparte gezinnen. En ook voor bepaalde sociale instanties kan de zorgbehoevende persoon en de zorgverlener als een apart gezin beschouwd worden waardoor ieder zijn financiële uitkeringen of voordelen optimaal kan  blijven behouden. Je doet best navraag bij de sociale instanties of ze rekening houden met het zorgwonen en of je voordelen kunnen blijven behouden worden. Let wel op: iedereen blijft gedomicilieerd op hetzelfde adres, je krijgt dus GEEN aparte huis- of busnummer!

 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de zorgverlener(s), de zorgbehoevende perso(o)nen en de zorgwoning moeten voldoen. Om te weten of je in aanmerking komt, maak je een afspraak met Hartje Hageland. Een medewerker komt dan langs bij je thuis om alles te bespreken en samen te bekijken wat de beste oplossing is voor jouw persoonlijke situatie. De medewerker helpt je tevens bij het indienen van je dossier en volgt alles mee op.

 

Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het bevolkingsregister dat je woning een zorgwoning is. Instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en kunnen hiermee rekening houden voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, weer een eengezinswoning wordt, of als de zorgsituatie wijzigt, dan moet je dit opnieuw melden aan uw gemeente of aan Hartje Hageland.

Maak een afspraak met Hartje Hageland voor meer informatie over zorgwonen voor jouw situatie.

bottom of page