top of page
kwaliteit.jpg

Ongeschikt / Onbewoonbaar

Iedere woning in Vlaanderen moet voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Bovendien heeft iedereen recht op een goede woning.

Wanneer een woning niet voldoet aan deze normen, kan ze ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden door de burgemeester.

De voornaamste doelstelling tijdens de procedure is de problemen in de (huur)woningen oplossen en daardoor een goede woningkwaliteit bekomen. Daarom wordt gedurende de hele procedure oplossingsgericht gewerkt. De gemeenten vinden het oplossen van kwaliteitsproblemen belangrijk.


Daarom ondersteunt Hartje Hageland zowel huurder als verhuurder zoveel mogelijk met informatie en advies over de procedures, de nodige herstellingswerken én over mogelijke subsidies. Er bestaan verschillende financiële stimulansen om de woning in orde te brengen in de vorm van verschillende premies, ook voor energiebesparende maatregelen.

Heb je problemen in je woning of heb je vragen? Maak dan zeker een afspraak met Hartje Hageland.

Problemen aan je woning kan je ook melden via het meldpunt woonproblemen.

Onze brochure ‘Wegwijs in (ver)huren’ geeft heel wat informatie over de minimale kwaliteitsnormen waaraan voldoen moet worden voor een huurwoning. Je kan deze brochure kosteloos aanvragen bij Hartje Hageland.

We verwijzen ook graag naar onze andere brochures ‘Woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard, wat nu?’ en ‘Gezond en kwaliteitsvol wonen: het conformiteitsattest’. Je kan deze brochures kosteloos aanvragen bij Hartje Hageland.

Lees meer over het conformiteitsattest.

Lees meer over huren en verhuren.

 

bottom of page